წესები და პირობები

გაუქმების წესი

  • მომსახურების დაწყებამდე 24 საათით ადრე გაუქმება უფასოა.
  • მომსახურების დაწყებამდე 24 საათით გვიან გაუქმება აღიქმება როგორც
    არ გამოცხადება და მგზავრობის ღირებულება დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

ჯავშანის ცვლილება / ჩასწორება

  • „24-საათში შეტყობინება“ ითვალისწინებს: აყვანის თარიღისა და დროის უფასოდ შეცვლას ტრანსპორტირების დაწყებამდე არაუგვიანეს 24 საათისა. დაგვიანებული ცვლილებები გამოიწვევს გამოუცხადებლობის ხარჯს.

ანგარიშწორება შესაძლებელია

  • ნაღდი ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში მხოლოდ აეროპორტის ჩამოფრენის ტერმინალში მდებარე ჩვენს ოფისში.
  • MasterCard და VISA ბარათით (ჩვენს ოფისში ან უშუალოდ ტრანსპორტში განთავსებული ტერმინალის საშუალებით. საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში სხვა დამატებითი გადასახადი არ არის).